1. TAXE în legătură cu oficierea căsătoriilor în anul 2021
  • Taxă închiriere sală pentru oficierea căsătoriei la Casa Căsătoriilor din Cetatea Oradea (vineri)      -   60 LEI
  • Taxă închiriere sală pentru oficierea căsătoriei la Casa Căsătoriilor din Cetatea Oradea (sâmbăta) - 250 LEI
  • Taxă închiriere sală pentru oficierea căsătoriei la Casa Căsătoriilor din Cetatea Oradea (duminica) - 250 LEI
  • Taxă pentru recuperarea cheltuielilor de deplasare la oficierea căsătoriilor în alte locaţii decât Cetatea Oradea -1000 LEI
  • Taxa specială permisiune foto/ video la căsătorie -      50 LEI.
  1.  TAXE în legătură cu desfacerea căsătoriilor în anul 2021.
  • Taxă divorţ - 600 lei

 

      Taxele pentru oficierea căsătoriilor / divorţ se achită în Primăria mun. Oradea - Sala ghişeelor (Piramidă), odată cu depunerea actelor la Compartimentul de Stare Civilă, pe baza unei note de plată emise de către ofiţerul de stare civilă delegat care instrumentează dosarul.

 

    sus