• Contravaloarea cărţii de identitate - 7 LEI
  • Contravaloarea carţii de identitate provizorie - 1 LEU
  • Taxă furnizare date - 1 LEU / persoana 
  • Taxă specială de urgenţă eliberare acte de identitate - 20 LEI.
X
sus