ANUNŢ IMPORTANT

Biroul de Evidenţă a Persoanelor Oradea, având punctul de lucru în strada Republicii nr. 24, informează cetăţenii despre posibilitatea deplasării cu staţia mobilă la domiciliul persoanelor netransportabile, în vederea preluării imaginii, folosind echipamentele foto digitale din dotare şi de primire a documentelor necesare eliberării actelor de identitate.

Dovada stării de sănătate a persoanelor care se află în imposibilitatea de a se deplasa, se va face printr-un document justificativ, respectiv: certificat de încadrare în grad de handicap, bilet de externare din spital (de dată recentă) sau adeverinţă (de dată recentă) de la medicul de familie din care să rezulte că solicitantul nu se poate deplasa.


Solicitările pot fi făcute de către persoanele menţionate anterior sau de către aparţinătorii acestora, atât în scris, cât şi telefonic la următoarele numere: 0259/432.823, 0259/432.824, 0359/800.650 sau 0731/040.292.

Precizăm că accesarea acestor facilităţi nu implică niciun fel de cheltuieli suplimentare.
 

STAŢIA MOBILĂ – COMUNE ARONDATE

 

În conformitate cu prevederile O.U.G.nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi H.G. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale în materie de evidenţă, Biroul de Evidenţă a Persoanelor Oradea – organizează începând cu data de 24 iulie 2020 o acţiune de punere în legalitate a cetăţenilor care locuiesc în cele 13 comune arondate municipiului Oradea.

În acest sens, funcţionari din cadrul biroului se vor deplasa cu staţia mobilă, în vederea preluării documentelor şi a imaginii necesare eliberării unor noi acte de identitate.

  

Nr.

crt.

Denumirea comunei

Data deplasării

1.

Hidişelu de Sus

24 iulie 2020 Orele: 8:30 -11:30

2.

Lăzăreni

24 iulie 2020 Orele: 12:30 -15:30

3.

Toboliu

31 iulie 2020 Orele: 8:30 -11:30

4.

Glrisul de Cris

31 iulie 2020 Orele: 12:30- 15:30

5.

Nojorid

7 august 2020 Orele: 8:30- 11:30

6.

Sântandrei

7 august 2020 Orele: 12:30- 15:30

 

 

7.

Paleu

14 august 2020 Orele: 8:30-11:30

8.

Cetariu

14 august 2020 Orele: 12:30- 15:30

9.

Oşorhei

21 august 2020 Orele: 8:30-11:30

10.

Copăcel

21 august 2020 Orele: 12:30- 15:30

11.

Ineu

28 august 2020 Orele: 8:30-11:30

12.

Tămăşeu

28 august 2020 Orele: 12:30-15:30

13.

Biharia

4 septembrie 2020 Orele: 08:30 - 11:30

 

 

X
sus