ÎNSCRIEREA DIVORŢULUI DIN STRĂINĂTATE

               Înscrierea divorţului de face la cererea unuia dintre cei doi soţi sau prin împuternicit cu procură specială la primăria care are în păstrare actul de căsătorie cu aprobarea S.P.C.J.E.P Bihor.

 1. Divorţ pronunţat în state cu care România are încheiate tratate/acorduri

Acte necesare

 • sentinţa de divorţ/certificat de divorţ emise de autorităţile străine în original ;
 • traducerea legalizată a sentinţei;
 • certificat de naştere şi căsătorie al persoanei pentru care se solicită înscrierea menţiunii, în original ;
 • act de identitate/paşaport în original;
 • declaraţie notarială din partea soţului care şi-a schimbat numele de familie după căsătorie din care să rezulte numele pe care doreşte să îl poarte în urma divorţului – numele de familie al celuilalt soţ se poartă numai cu consimţământul acestuia (declaraţie notarială), dacă în sentinţă nu este specificat.


 1. Divorţ pronunţat în state membre U.E

Acte necesare

 • sentinţa de divorţ/certificat de divorţ emise de autorităţile străine în original ;
 • certificat privind hotărârile judecătoreşti în materie matrimonială (ART 39 din Regulamentul CE nr. 2201/2003 – Anexa 1 – pentru hotărârile pronunţate până la data de 01.08.2022 sau ART 36 din Regulamentul CE nr. 1111/2019, iar pentru cele pronunţate după această dată – obligatoriu ART 36 din Regulamentul CE nr. 1111/2019);
 • traducerea legalizată a sentinţei;
 • certificat de naştere şi căsătorie al persoanei pentru care se solicită înscrierea menţiunii, în original ;
 • act de identitate/paşaport în original ;
 • declaraţie notarială din partea soţului care şi-a schimbat numele de familie după căsătorie din care să rezulte numele pe care doreşte să îl poarte în urma divorţului – numele de familie al celuilalt soţ se poartă numai cu consimţământul acestuia (declaraţie notarială), dacă în sentinţă nu este specificat.
 • EXCEPŢIE – Danemarca – sentinţa/certificatul de divorţ obligatoriu trebuie să fie recunoscute de către Tribunalul competent din România înainte de înscriere.

 1. Divorţ pronunţat în stat terţ – fără aprobarea S.P.C.J.E.P Bihor

Acte necesare

 • sentinţa de divorţ/certificat de divorţ emise de autorităţile străine în original ;
 • sentinţa de recunoaştere emisă de către Tribunalul competent din România;
 • dacă solicitantul era la data pronunţării divorţului şi cetăţean al statului unde a intervenit divorţul, înscrierea acestuia se face cu respectarea condiţiilor de apostilare/supralegalizare a sentinţei de divorţ cu aprobarea S.P.C.J.E.P Bihor.
 • traducerea legalizată a sentinţei;
 • certificat naştere şi căsătorie al persoanei pentru care se solicită înscrierea menţiunii, în original ;
 • act de identitate/paşaport în original ;
 • declaraţie notarială din partea soţului care şi-a schimbat numele de familie după căsătorie din care să rezulte numele pe care doreşte să îl poarte în urma divorţului – numele de familie al celuilalt soţ se poartă numai cu consimţământul acestuia (declaraţie notarială), dacă în sentinţă nu este specificat.sus