Căsătorii în care unul din miri are domiciliul în Com. Ineu (BH), dar se oficiază în altă localitate.
Log In