Consiliul local al Com. Budureasa (BH)
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Persoanelor

P U B L I C A Ţ I E
          Astăzi Luni 04.04.2022  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  LINGURAR LIVIU   în vârstă de  57  ani cu domiciliul în  Com. Budureasa (BH)    si a d-nei  COVACI MARIA   în vârstă de  53  ani cu domiciliul în  Com. Budureasa (BH)   
 
 
 
 

Ofiţer de stare civilă          
      SALA DORINA      
                     
În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 ziel de la data afişării.