Consiliul local al Com. Budureasa (BH)
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Persoanelor

P U B L I C A Ţ I E
          Astăzi Marţi 22.02.2022  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  LINGURAR RADU-FLORIN   în vârstă de  29  ani cu domiciliul în  Com. Budureasa (BH)    si a d-nei  LINGURAR ZORICA   în vârstă de  26  ani cu domiciliul în  Com. Budureasa (BH)   
 
 
 
 

Ofiţer de stare civilă          
      SALA DORINA      
                     
În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 ziel de la data afişării.