Consiliul local al Com. Paleu (BH)
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Persoanelor

P U B L I C A Ţ I E
          Astăzi Miercuri 28.07.2021  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  MÁTYÁS LEVENTE   în vârstă de  31  ani cu domiciliul în  Com. Sânmartin (HR)    si a d-nei  NAGY DOROTTYA   în vârstă de  28  ani cu domiciliul în  Com. Paleu (BH)   
          Astăzi Miercuri 28.07.2021  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  BALÁZS LÁSZLÓ-RÓBERT   în vârstă de  37  ani cu domiciliul în  Mun. Oradea (BH)    si a d-nei  BIRÓ ANDREA   în vârstă de  37  ani cu domiciliul în  Com. Paleu (BH)   
 
 
 

Ofiţer de stare civilă          
      NEMETI MELINDA      
                     
În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 ziel de la data afişării.