Consiliul local al Mun. Oradea (BH)
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Persoanelor

P U B L I C A Ţ I E
          Astăzi Miercuri 23.06.2021  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  BOGDAN BOGDAN   în vârstă de  32  ani cu domiciliul în  Mun. Oradea (BH)    si a d-nei  SARACUT FLORINA-IOANA   în vârstă de  31  ani cu domiciliul în  Com. Bulz (BH)   
 
 
 
 

Ofiţer de stare civilă          
      Stretea Paraschiva      
                     
În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 ziel de la data afişării.