Consiliul local al Com. Roşia (BH)
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Persoanelor

P U B L I C A Ţ I E
          Astăzi Miercuri 19.05.2021  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  MUDURA GEORGE-VALENTIN   în vârstă de  27  ani cu domiciliul în  Com. Brusturi (BH)    si a d-nei  BURESCU LAVINIA-IONELA   în vârstă de  21  ani cu domiciliul în  Com. Roşia (BH)   
          Astăzi Miercuri 19.05.2021  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  MIHNEA ALEXANDRU-PETRU   în vârstă de  25  ani cu domiciliul în  Com. Copalnic-Mănăştur (MM)    si a d-nei  COPĂCIAN MĂDĂLINA-IONELA   în vârstă de  23  ani cu domiciliul în  Com. Roşia (BH)   
 
 
 

Ofiţer de stare civilă          
      MASCAS ANCICA      
                     
În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 ziel de la data afişării.