ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR!

 

ÎNCEPÂND CU DATA DE 25.10.2021 ACCESUL ÎN INSTITUŢIE SE VA FACE CONFORM PREVEDERILOR ART. 12 ALIN. 4 DIN H.G. NR. 1130/22.10.2021, RESPECTIV NUMAI CELOR CARE:

 • FAC DOVADA VACCINĂRII ÎMPOTRIVA SARS-COV-2 ŞI PENTRU CARE AU TRECUT 10 ZILE DE LA FINALIZAREA SCHEMEI COMPLETE DE VACCINARE;

 • CARE PREZINTĂ REZULTATUL NEGATIV AL UNUI TEST RT-PCR PENTRU INFECŢIA CU VIRUSUL SARS-COV-2 NU MAI VECHI DE 72 DE ORE;

 • CARE PREZINTĂ REZULTATUL NEGATIV AL UNUI TEST ANTIGEN RAPID PENTRU INFECŢIA CU VIRUSUL SARS-COV-2 NU MAI VECHI DE 48 DE ORE;

 • CARE SE AFLĂ ÎN PERIOADA CUPRINSĂ ÎNTRE A 15-A ZI ŞI A 180-A ZI ULTERIOARĂ INFECTĂRII CU VIRUSUL SARS-COV-2.

 

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR!

Vă facem cunoscut faptul că, Biroul de Evidenţă a Persoanelor Oradea se va muta provizoriu într-o nouă locaţie începând cu data de 04.10.2021, având în vedere că în actualul sediu vor avea loc lucrări de reparaţii, igienizare  şi modernizare;

Până la terminarea lucrărilor activitatea de evidenţă se va desfăşura în sala Florica Ungur, situată în Municipiul Oradea, Piaţa Regele Ferdinand nr. 4, Judeţul Bihor (lângă Banca BRD şi Agenţia Tarom).

Programul de lucru cu publicul va rămâne acelaşi, respectiv:

 • Luni - Joi între orele 08:00 - 18:00
 • Vineri între orele 08:00 - 16:00
 
 

Programare online certificate de stare civilă

Certificate naştere
 
Certificate căsătorie
 
Certificate deces
 

BIROUL  DE  EVIDENŢĂ  A  PERSOANELOR

Adresa: piaţa Ferdinand nr. 4, mun. Oradea, jud. Bihor, cod poştal - 410025  (localizare pe hartă)
 

COMUNICAT

În vederea preîntâmpinării răspândirii infecţiei cu noul coronavirus şi a reducerii riscului de contaminare şi imbolnăvire, la nivelul Biroului de Evidenţă a Persoanelor Oradea, începând cu data de  16 martie 2020 s-au dispus următoarele măsuri:

Accesul cetăţenilor  la ghişeele de preluare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate se face atât pe bază de programare online cât şi cu numere de ordine (respectând prevederile legale privind distanţarea socială).

Pentru siguranţa cetăţenilor, accesul la ghişee va fi limitat strict la numărul persoanelor necesare pentru depunerea cererii de eliberare a actelor de identitate, respectiv titularul actului de identitate şi găzduitorul, iar în cazul în care titularul actului de identitate este minor acesta va fi însoţit de un reprezentant legal şi, după caz, de către găzduitor.

Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare şi să evite aşteptarea suplimentară în spaţiile destinate publicului.

De asemenea, reamintim că taxele aferente se achită la sediul instituţiei.

 

     Actele de identitate, emise de autorităţile publice, care au expirat, începând cu data de 01.03.2020, îşi menţin valabilitatea pe toată perioada stării de urgenţă/alertă,  precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări (conform art. 4 alin (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19).

 

 

Programare online

acte de identitate

 

 

Program cu publicul:
(Acte de identitate)
Luni, Marţi, Miercuri, Joi
 • între orele: 08:00 – 18:00 

Vineri

 • între orele: 08:00 – 16:00 
 
Sâmbătă,  Duminică
 • închis
Program cu publicul:
   (Furnizari date)
Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri
 • între orele: 10:00 – 14:00
 

 


COMPARTIMENTUL  DE  STARE  CIVILĂ

  Adresa: piaţa Unirii nr. 1, mun. Oradea, jud. Bihor, cod poştal 410100  (localizare pe hartă)
 

COMUNICAT

nr.1 din 7 ianuarie 2022

 

      În conformitate cu dispoziţiile prevăzute de H.G. nr. 34 din 6 ianuarie 2022 privind prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022,  precum şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, accesul la serviciile noastre începând cu data de 8 ianuarie 2022, se poate face după cum urmează:

       Pentru înregistrarea naşterilor şi a deceselor este permis accesul persoanelor care fac dovada vaccinării împotriva SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al uni test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. De asemenea, pentru înregistrarea naşterilor şi a deceselor, fiind considerate situaţii de urgenţă, este permis şi accesul persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau a vindecării de infecţia cu virusul SARS – CoV-2.

      Pentru înregistrarea şi oficierea căsătoriilor precum şi pentru accesul la toate celelalte activităţi de stare civilă accesul persoanelor este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al uni test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

     Prin excepţie de la prevederile mai sus-menţionate, este permis accesul avocaţilor pentru exercitarea activităţilor prevăzute de art. 3 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     Măsurile stabilite pentru accesul în sălile unde se oficiază căsătoriile, sunt următoarele:

 • oficierea căsătoriilor în sala ,,Traian Moşoiu din cadrul primăriei va fi permisă cu participarea a cel mult 50 de persoane, iar în Cetatea Oradea cu participarea a cel mult 30 de persoane, cu respectarea regulilor de distanţare fizică (în acest număr se include ofiţerul de stare civilă şi operatorul foto/video);

 • accesul în sala de ceremonii este organizat astfel încât să fie asigurată o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare persoană.;

 • este obligatorie dezinfectarea mâinilor la intrarea/ieşirea în/din sala unde se oficiază căsatoriile;

 • nu se va permite accesul în sala de ceremonii persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depăşeşte 37,3 ;

 • este obligatorie purtarea măştii de protecţie în sala unde se oficiază căsătoriile de către toţi participanţii, astfel încât să acopere nasul şi gura;

 • se va evita orice contact direct cu alte persoane, în afara celor care fac parte din familia restrânsă, prin gesturi cum ar fi: strângerea mâinilor, îmbrăţişările, sărutul obrajilor sau al mâinilor;

 • se va evita atingerea suprafeţelor precum: balustrade, clanţe şi mânere. În cazul în care sunteţi totuşi nevoiţi să atingeţi aceste suprafeţe este obligatorie dezinfectarea mâinilor. 

    

 


 


 


 

 

 

Program cu publicul:

(Stare Civilă)

Luni, Marţi, Miercuri
 • între orele: 08:00 – 16:30 
Joi
 • între orele: 08:00 – 18:30 

Vineri

 • între orele: 08:00 – 15:30 
Sâmbătă
 • între orele: 09:00 – 13:00  înregistrarea deceselor
 
  

 
 
Biroul de Evidenţă a Persoanelor:
 • E-mail: evp@oradea.ro
 • 0259/ 432.823
 • 0259/ 432.824 (fax)
Compartimentul de Stare Civilă:
 • E-mail: stareacivila@oradea.ro
 • 0359/885.141 -  Naşteri (Maternitate)
 • 0259/408.824 -  Căsătorii
 • 0259/409.410 -  Decese
 • 0259/408.825 -  Alte activităţi + Arhiva
Fax :
 • 0259/408.872 -  Stare Civilă
 

 

sus